Aplikuj

Programy dla absolwentów


CRH to firma, która nieustannie się rozwija. Potrzebujemy wyspecjalizowanych pracowników

Rekrutacja młodych pracowników, jest dla CRH jednym z warunków ciągłego rozwoju oraz podnoszenia wiedzy dostępnej w organizacji. Dynamicznie rozwijający się na całym świecie biznes, skłania  nas do ciągłego poszukiwania młodych, chłonnych wiedzy, mobilnych i zaangażowanych pracowników.
Cel – przyciągamy talenty
Program Rozwoju Absolwentów ma na celu przyciągnięcie do organizacji młodych, dobrze wykształconych, mobilnych i otwartych na wyzwania ambitnych pracowników, których wyposażymy w niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz damy możliwość ciągłego rozwoju – nie tylko na rodzimym rynku pracy, ale również na rynkach międzynarodowych, w ramach współpracy wewnątrz korporacyjnej.
3 lata intensywnego rozwoju
Program trwa 3 lata i jest podzielony na następujące po sobie etapy:
• wprowadzający,
• rozwijający,
• mobilny.
ETAP I: wprowadzający
Etap trwa od 6 do 12 miesięcy (w zależności od działu). Celem jest wprowadzenie zatrudnionego absolwenta w realia pracy dla wybranej spółki/Grupy CRH. Jest to czas na przekazanie zasad  obowiązującej kultury organizacyjnej oraz  kodeksu postępowania biznesowego jak też misji firmy. Podczas pierwszych 12 miesięcy zatrudniony Absolwent będzie zajmował stanowisko Stażysty i zapozna się z różnymi działami w firmie (adekwatnie do swoich umiejętności i wykształcenia), zdobędzie wiedzę na temat koncernu – zarówno w Polsce jak i na świecie. Okres ten ma przygotować uczestnika programu do samodzielnej pracy, ułatwić dalszy rozwój oraz dopasowanie do kolejnych stanowisk, które będzie zajmował w ramach udziału w Programie.
ETAP II: rozwijający
To okres kolejnych 12 miesięcy, podczas których Absolwent staje się w pełni samodzielnym pracownikiem. W trakcie tego etapu będą przeprowadzane oceny okresowe, według ustalonych wcześniej kryteriów. Wyniki tej oceny będą jednym z głównych czynników branych pod uwagę podczas późniejszych etapów rekrutacji pracownika na stanowiska międzynarodowe. Mobilność oznacza również chęć rozwijania, zdobytych wcześniej, umiejętności podczas projektów zagranicznych, w spółkach należących do Grupy CRH np. na Ukrainie, w Irlandii lub Finlandii.
ETAP III: mobilny
Nastąpi po minimum 24 miesiącach pracy w organizacji – na minimum 12 kolejnych miesięcy. Etap mobilny oznacza pracę w innym zakładzie koncernu nie tylko na terenie Polski ale  również Europy (np. Słowacja, Ukraina, Finlandia czy Irlandia). Kierunek oraz kraj będą ustalane wraz z pracownikiem w trakcie trwania programu.
Korzyści dla uczestnika programu
W trakcie trwania programu CRH oferuje:
• atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia,
• szkolenia podnoszące kwalifikacje zarówno twarde jak i miękkie,
• zdobywanie wiedzy od najlepszych specjalistów w branży,
• pracę w najnowocześniejszych zakładach w Polsce i  Europie,
• pracę w międzynarodowym  środowisku z wykorzystaniem  międzynarodowych standardów,
• pomoc przy relokacji.

Nabory do kolejnych edycji Programu Rozwoju Absolwentów wraz ze szczegółami rekrutacji będą ogłaszane każdorazowo na stronie internetowej oraz na uczelniach, z którymi współpracujemy.

CRH Poland