CRH Kontakt

CRH KONTAKT

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Imię i nazwisko / wymagane

Adres email / wymagany

Temat

Treść wiadomości

CRH Polska
Polska Grupa Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 5
00-546 Warszawa

KONTAKT:
tel. 22 583 76 00
e-mail: kontakt@crhpoland.com
Biuro czynne w godzinach od 9 do 17KRS: 0000255211 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy
NIP: 701-00-16-242
REGON: 140525961
Wysokość kapitału zakładowego:
18 918 100,00 zł

CRH Poland