Bezpieczeństwo Pracy

Bezpieczeństwo Pracy

Naszym podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy wszystkim zatrudnionym zarówno naszym pracownikom jak i pracownikom firm zewnętrznych wykonujących zlecone prace. Nie zapominamy przy tym o bezpieczeństwie gości i klientów przebywających w naszych zakładów.

Dążymy do całkowitego wyeliminowania zdarzeń wypadkowych stawiając sobie bardzo ambitny cel jakim jest „Zero wypadków”. Jego realizacja nakłada wiele obowiązków na zarządy i pracowników naszych spółek. Jesteśmy zobowiązani m.in. do:
> Przestrzegania wszystkich stosownych przepisów i zasad BHP obowiązujących w naszej branży,
> Stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ponad prawnie obowiązujące minimum poprzez wdrażanie najlepszych praktyk,
> Dbania o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie naszych zakładów niezależnie od tego czy są to pracownicy, wykonawcy, klienci czy goście,
> Egzekwowania obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa,
> Aktywnego uczestnictwa w koncernowych programach podnoszących poziom bezpieczeństwa w zakładach takich jak np. coroczne Kampanie Bezpieczeństwa, program Eliminacji wypadków śmiertelnych, program Bezpieczeństwa Behawioralnego i wiele innych.

Nasze działania zaowocowały znaczną redukcja wypadków w ciągu ostatnich 10 lat. Jesteśmy solidnym partnerem instytucji państwowych zajmujących się ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracy takich Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) czy Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP). Poprzez współpracę z uczelniami wyższymi (np. AGH, PŚK) umożliwiamy studentom praktyczne zapoznanie się z bezpieczeństwem w zakładzie pracy czy odbycie praktyk zawodowych. Wspieramy ich również merytorycznie w czasie przygotowywania prac dyplomowych związanych z naszą branżą.
16 ZASAD CHRONIĄCYCH ŻYCIE

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem z zakresu zapobiegania wypadkom śmiertelnym w pracy (28 MB).

grupa ożarów
Grupa Ożarów nagrodzona!
Dyrektor ds. Techn.-Produkcyjnych Grupy Ożarów S.A. Marek Soboń odebrał z rąk Wiceministra Pracy i Polityki Socjalnej nagrodę II st. w 42. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

CRH Poland