CRH Contact

CONTACT PGMB

Use our contact form to send us a message.

Your Name / required

Your Email / required

Subject

Your Message

Polska Grupa Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 5
00-546 Warsaw, Poland

CRH CONTACT:
phone: +48 22 583 76 00
e-mail: kontakt@crhpoland.com
working hours: 9–17KRS: 0000255211 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy
NIP: 701-00-16-242
REGON: 140525961
Wysokość kapitału zakładowego:
18 918 100,00 zł

CRH Poland