Nagroda

Nagroda dla Grupy Ożarów S.A.

2 grudnia 2014 r. Dyrektor ds. Techn.-Produkcyjnych Marek Soboń odebrał nagrodę II stopnia w 42. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


Pan Marek Soboń w swojej pracy pt. „Cykl kampanii informacyjno-prewencyjnych dotyczących tematyki bezpieczeństwa pracy dla pracowników i podwykonawców Grupy Ożarów S.A.” przedstawił kompleksowe, systematyczne i długoterminowe działania zmierzające do podniesienia świadomości w zakresie BHP pracowników Grupy Ożarów S.A. oraz współpracujących podwykonawców.

Pan Soboń odebrał nagrodę z rąk Wiceministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Konsekwentnie prowadzone kampanie informacyjno-prewencyjne poprawiły stan bezpieczeństwa pracy w zakładach koncernu.

CRH Poland