Grupa CRH

Grupa CRH

Grupa CRH powstała w 1970 roku w Irlandii z połączenia dwóch przedsiębiorstw, Irish Cement i Roadstone. Mottem towarzyszącym organizacji od początków jej powstania jest bycie odpowiedzialnym światowym liderem w przemyśle materiałów budowlanych, osiągającym doskonałe wyniki i inwestującym w rozwój. Obecnie Grupa CRH działa w 31 krajach, zatrudniając około 87 000 osób w ponad 3 800 lokalizacji i jest zorganizowana w sześciu segmentach biznesowych w Europie, Azji i obu Amerykach. Roczne obroty Grupy sięgają 27,1 miliardów.

CRH oferuje bogate i zdywersyfikowane portfolio wyrobów, począwszy od ciężkich materiałów budowlanych po wyroby wykończeniowe. Wyroby CRH znajdują zastosowanie zarówno w nowopowstających obiektach, jak i podczas prac remontowych we wszystkich sektorach budownictwa: mieszkaniowym, niemieszkaniowym i w obiektach inżynierii lądowej i wodnej.

Po więcej informacji zapraszamy na www.crh.com.

CRH Poland