Piknik Integracyjny

Piknik Integracyjny „Środowisko moich marzeń”

Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębnie k/ Ożarowa
Uczestnicy: Podopieczni Ośrodka, Dzieci z ZSO im. E. Szyłki w Ożarowie, Lokalna drużyna harcerska, reprezentanci Grupy Ożarów, Burmistrz Opatowa23 maja Grupa Ożarów wspólnie ze szkołą podstawową w Ożarowie oraz burmistrzem opatowa zorganizowała po raz pierwszy wydarzenie w formie pikniku integracyjnego pod nazwą „Środowisko moich marzeń”. Celem wydarzenia była integracja dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i dzieci z ZSO w Ożarowie, a bazą do wspólnych działań było pogłębianie zainteresowania zakładem  Cementownia Ożarów S.A. w kontekście zrównoważonego rozwoju. Co więcej, główną ideą było promowanie spraw dotyczących ochronę środowiska, poprawy stanu środowiska naturalnego i podkreślenie znaczenia ochrony środowiska w dobie inensywnego rozwoju przemysłu.

Głównym punktem programu był konkurs artystyczny na temat: „Grupa Ożarów a ochrona środowiska – przykłady zrównoważonego rozwoju”. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 23 maja 2014 podczas integracyjnego pikniku zorganizowanego w Ośrodku w Dębnie.

CRH Poland