Przebudowa drogi krajowej DK7

Doskonałym przykładem realizowania polityki OneCRH jest realizacja dostaw betonu na przebudowę drogi krajowej DK7 do parametrów drogi szybkiego ruchu S7. Technolodzy Bosta Beton przy współpracy z Trzuskawicą oraz Grupą Ożarów zaprojektowali mrozoodporne mieszanki betonowe o wytrzymałościach powyżej 50 MPa oraz betony natryskowe, tzw. betony torkretowe. Ze względu na zastosowaną technologię budowy tuneli betony natryskowe stanowią bardzo istotny element procesu. Podczas drążenia tunelu ściany i sklepienia zabezpieczane są właśnie obudową tymczasową z natryskiwanego betonu, a dopiero po wydrążeniu kolejnych odcinków 70-80 m za pomocą specjalnego szalunku do tuneli wylewana jest obudowa stała z betonu wysokich wytrzymałości C50/60.Całość dostaw realizowana jest w obszarze górskim, który znajduje się pod specjalnym nadzorem ekologicznym. Lokalizacja inwestycji wymagała budowy trzech mobilnych węzłów do produkcji betonu towarowego. Ze względu na niewielkie powierzchnie placów do magazynowania surowców bardzo ważne są terminowe dostawy składników, które są możliwe dzięki ścisłej współpracy z Grupą Ożarów oraz Trzuskawicą.

Po raz pierwszy w Polsce do produkcji betonów mostowych zostały zastosowane cementy portlandzkie CEM I 42,5 R produkowane przez Grupę Ożarów oraz kruszywa łamane na bazie złoża węglanowego dostarczane ze specjalnie przygotowanej linii produkcyjnej przez Trzuskawicę. Bosta Beton w ramach wygranego kontraktu dostarczy na budowę 2 tuneli około 530k m3 betonu o wartości powyżej 40 milionów euro.

Do budowy „Zakopianki” używany jest także nowy produkt Trzuskawicy – „Trzuskar” HSD. Jest to mieszanka wapna palonego oraz popiołów, wykorzystywana do stabilizacji gruntów pod budowę dróg. Od początku realizacji Trzuskawica dostarczyła już 1100 ton produktu, a całość zamówienia ma wynosić 10 000 ton.

CRH Poland